วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ໜ້າທຳອິດ

ປະຫວັດ ແລະ ຜົນງານຂອງ
ພຣະອາຈາຣຍ໌ ມາຫາ ສຸວັນ ຈັນທະຣາຊ
ປະທານ ອົງການພຸດທະສາສນາສຳພັນລາວ ແຂວງຈໍາປາສັກ
ຜູ້ອໍານວຍການວິທະຍາໄລສົງຈໍາປາສັກ

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ປະຫວັດວິທະຍາໄລຄູສົງ ຈໍາປາສັກ

( ລອງບ໋ອກ)